PM Luyện gõ bàn phím Kiran’s Typing Tutor

Lượt xem: Lượt tải:


Thông tin Nội dung
Tên tài nguyên PM Luyện gõ bàn phím Kiran’s Typing Tutor
Loại tài nguyên Phần mềm Giáo dục - Học tập,
Tên tập tin KiransTypingTutot1.0.zip
Loại tập tin application/zip
Dung lượng 4.85 MB
Ngày chia sẻ 19/03/2019
Lượt xem 1076
Lượt tải 81
Xem tài liệu Không có
Tải về