Tập vẽ với PM Tux Paint

Lượt xem: Lượt tải:


Thông tin Nội dung
Tên tài nguyên Tập vẽ với PM Tux Paint
Loại tài nguyên Phần mềm Giáo dục - Học tập,
Tên tập tin tuxpaint-0.9.22-win32-installer.rar
Loại tập tin application/rar
Dung lượng 26.97 MB
Ngày chia sẻ 19/03/2019
Lượt xem 680
Lượt tải 21
Xem tài liệu Không có
Tải về