tóm tắt sơ lược của trường Nguyễn Văn Bé

Lượt xem:


Trường tiểu học Nguyễn Văn Bé xây dựng năm 1987.Đầu tiên xây dưng trường gồm 3 cấp học: Mầm non; tiểu học; Trung học cơ sở
Năm 1997 tách THCS; năm 2004 tách mầm non ra khỏi tiểu học, dân số của xã gần 800 hộ, dân tộc chiếm 5%
Số lớp hàng năm của trường khoảng 14 lớp.số lượng học sinh hàng năm 380 em. Trường gồm có 6 thôn và 1 bon
Trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 từ năm 2010 đến nay