Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
01/2018 20/12/2018 Văn bản khác
03/2018 20/12/2018
01/KH - NVB 29/11/2018 Kế hoạch
01/BC - NVB 29/11/2018 Báo cáo
Thông tư 36/2017 28/12/2017 Thông tư
06 NVNH - NVB 09/04/2017 Báo cáo Nhiệm vụ năm học 2016 - 2017
4622/BGDĐT-CNTT 20/09/2016 Công văn Công văn số 4622/BGDĐT-CNTT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2016 – 2017
56/2015 09/06/2015 Nghị định
56/ 2015/ NĐ - CP 09/06/2015 Nghị định
53/2012/TT-BGDĐT 20/12/2012 Thông tư Thông tư quy định về tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và cổng thông tin điện tử tại sở giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo và các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên