Nguyễn Thị Thủy
Nguyễn Thị Thủy Ban Giám Hiệu Hiệu trưởng 0123456789 [email protected] Xã Đức Xuyên - Huyện Krông Nô - Tỉnh Đăk Nông
Trần Thị Lệ Ban Giám Hiệu Phó hiệu trưởng 0123456789 [email protected] Xã Đức Xuyên - Huyện Krông Nô - Tỉnh Đăk Nông