Nguyễn Thị Thủy
Nguyễn Thị Thủy Ban Giám Hiệu Hiệu trưởng 0123456789 th.nguyenvanbe.pgdkrongno.daknong@gmail.com Xã Đức Xuyên - Huyện Krông Nô - Tỉnh Đăk Nông
Trần Thị Lệ Ban Giám Hiệu Phó hiệu trưởng 0123456789 th.nguyenvanbe.pgdkrongno.daknong@gmail.com Xã Đức Xuyên - Huyện Krông Nô - Tỉnh Đăk Nông